Saturday 4 October 2014

Artist Presentation #9: YUKI OKUMURA (in Swedish)

YUKI OKUMURAs arbete rör sig kring översättningen som praktik och alla de förskjutningar och sammanbrott som sker när språkets lokala ekologi universaliseras och sprids. Utgångspunkten är språket som en intersubjektiv nödvändighet för samlevnad, där översättningen är en instans där det talande subjektets jag alltid undermineras. I videoverket JUN YANG: A SHORT LECTURE ON FORGETTING AND REMEMBERING dokumenterar Okumura ett konstnärssamtal med den kinesisk-österrikiska konstnären Jun Yang, under ett framträdande i Tokyo. Konstnären är dock bortredigerad ur bild och ljudspår och endast den japanska tolken och en textremsa på engelska framträder med sina meddelanden om glömska, hågkomst och översättning. Utställningen visar också ett nyproducerat verk som tematiserar översättning och tolkning i relation till automatiserad teckenomvandling – det vill säga Yuki Okumuras textverk med titeln T欄sら地温テェめパrk:クらとリアlSたてめんt, som återfinns i denna katalog på sidan 4 i en särskild version [titel och verk genomgick justeringar efter att denna text skrevs]. Material: Leif Holmstrands engelskspråkiga curatorial statement om utställningen Translation Theme Park, nerskrivet på nytt av honom själv via Kotoeri, Mac OS Xs standardmetod för japansk input, på svenskt tangentbord. Variabel tryckstorlek. /Kajsa Widegren

No comments:

Post a Comment