Saturday 4 October 2014

Artist Presentation #8: YOKO ASAKAI (in Swedish)

YOKO ASAKAI arbetar fotografiskt och främst med sociala situationer. Hon undersöker laboratoriearbetande forskares djupa förskjunkenhet i sitt arbete i CONVERSATIONS och det vardagliga tevetittandets mångfald av ansikten, men främst hur dessa ansikten över allt tycks präglade av samma uttryck, samma blick i den omfattande serien SIGHT. I serien WAYFINDING är det snarare det bildsköna landskapets mättade visualitet, som blicken kan bli både överväldigad och nollställd inför. Fotografiet som praktik träder in som en ställföreträdande vetenskap, en slags konversation med naturfenomenen. Utställningen visar GAZE I och GAZE II från denna serie, där blicken tycks peka ut en riktning, skapa sammanhang och – ytterst – socialisera naturen. /Kajsa Widegren

No comments:

Post a Comment