Friday 3 October 2014

Artist Presentation #7: SAKIKO YAMAOKA (in Swedish)

SAKIKO YAMAOKA bidrar med ett brett spektrum av verk. På plats utför hon ett performanceverk med kvarlämnade föremål – kanske krukväxter, kex, ett akvarium med guldfiskar. Hon visar också videoverket SCULPTURES OF EYE CONTACTS som är en materialisering av sökandet efter ögonkontakt, där avvisandets och undvikandets skam och förvirring framställs som en helt egen kropp i det sociala rummet. Yamaoka visar också teckningar utförda både i traditionell teknik och med glödpenna – så kallade pyrografier. Pyrografierna, somliga under titeln BLANK SPACES, kombinerar traditionellt handgjort japanskt papper med motiv både från valsedlar och från japanska mysticistiska bildvärldar; och ifrågasätter på så sätt distinktioner mellan historiskt och samtida, mellan det feodala och det demokratiska Japan. /Kajsa Widegren

No comments:

Post a Comment