Friday 3 October 2014

Artist Presentation #6: SACHIKO KAZAMA (in Swedish)

I SACHIKO KAZAMAs arbete står det grafiska trycket i centrum, men utställningen visar både skulpturer gjorda i suddgummi och ett urval av hennes träsnitt (katalogbild: PUCHI-BURU KUN från 2013). Suddgummiskulpturerna, med namnet AMBIGUOUS CLASS STAMPS syftar på den nationella fantasin om Japan som ett klasslöst samhälle, enbart bestående av den respektabla medelklassen. Denna föreställning krackelerar just nu under trycket av den långvariga ekonomiska tillbakagång som allvarligt har skadat Japans självbild som ekonomiskt under. Kazama pekar på behovet av att se och namnge en mångfald av ekonomiska och sociala schatteringar men hon pekar också på en ökande och tvångsmässig nationalism som söker ena det splittrade japanska samhället. Träsnitten tematiserar kärnkraftshaveriet i Fukushima med en närgången blick på vardagseffekter: radioaktivitet i mat och vatten. Kazamas pregnanta och tydliga tilltal – tillsammans med de populärkulturella visuella inslagen, träsnittens svärta och referenserna till traditionell japansk mysticism – pekar ut vägen för en mer samhällskritisk japansk samtidskonst. /Kajsa Widegren

No comments:

Post a Comment