Thursday 2 October 2014

Artist Presentation #5: PYUUPIRU (in Swedish)

PYUUPIRU visar ett urval fotografier ur serien SELF-PORTRAIT från 2008. Sitt genombrott som konstnär fick Pyuupiru vid Yokohamatriennalen 2005 då hon visade installationen och performanceverket LOVE REINCARNATION. Under denna period genomgick hon de första kirurgiska stegen i sin transition från man till kvinna. Övergångar, transformationer och brott är genomgående teman i hennes verk, men gängse bildspråk och begreppsliggöranden av könstransition utmanas också. Den mänskliga kroppen öppnas och stängs, kapslas in och dras ut. Det är en storslagen scen Pyuupiru bygger åt sina verk. Det är ett tvåkönssystems våldsamma kollaps som pågår, men den pågår på det mest grandiosa vis. I de fotografiska självporträtten fortsätter Pyuupiru att iscensätta kön som ett oändligt kontinuum, med både våldsamma och komiska inslag. Masken har alltid två sidor: en som kapslar in den egna kontrollerande blicken och en som ställer betraktaren till svars för dess glupska visuella begär. /Kajsa Widegren (Bild nedan: Your Genitalia från sviten Self Portrait.)

No comments:

Post a Comment