Wednesday 1 October 2014

Artist Presentation #4: OLTA (in Swedish)

OLTA består av sju unga konstnärer som har samarbetat sedan konstskoletiden. Gruppen bildades 2009. OLTA är fortfarande relativt nya på den japanska konstscenen, men har arbetat intensivt de senaste fyra åren, främst med performance, runt om i världen. Till utställningen bidrar de med en dokumentationsvideo, OLTA PERFORMANCE 2011-2014, där sju av deras verk visas i redigerat skick (katalogbild: videostill från samma material). Arbetet är präglat av ett behov att utforska människors relation till jorden, till sin egen kroppsliga sårbarhet och till samhörighet med andra levande organismer. Mot bakgrund av Japans utsatthet för jordbävningar och tsunamis tycks OLTAs övergripande projekt vara att tala till naturen i dess mångskiftande skepnader. Performanceverken tar ofta formen av en kollektiv tillbedjan och besvärjelse, där den levande jordens potentialitet – och subjektivitet – åter görs central för samhälle och kultur, i en anda som OLTA själva betecknar som 'primitivism'. /Kajsa Widegren (Foto: Jingu Ooki)

No comments:

Post a Comment